Μεϊντάνη 18 - Κουκάκι - Τ.Κ.11741 - Αθήνα  //  ΧΑΡΤΗΣ  //  ΤΗΛ1:  211-11-35-995  / ΤΗΛ2:  211-41-39-160

Το προϊόν έφτασε σπασμένο κατά την παραλαβή.

Ανοίξτε αίτημα αντικατάστασης και επικοινωνήστε με το τηλέφωνό μας.